Krakovany 29.10.2022
 
V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných obvodov: 1
Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 144
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 328 (volebná účasť: 28,67%)
Počet odovzdaných obálok: 327
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 308
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 9
Počet zvolených poslancov: 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:  275

Oficiálne výsledky voľby starostu obce Krakovany sobota 29.10.2022

Volebný obvod č. 1

1. Mgr. František Klinovský, nezávislý kandidát: 275 hlasov (84,09 %)

Oficiálne výsledky voľby poslancov obecného zastupiteľstva obce Krakovany sobota 29.10.2022

Volebný obvod č. 1

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 9

1. Pavel Klinovský, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  234 hlasov
2. Juraj Filo, Mgr., nezávislý kandidát  203 hlasov
3. Tibor Šurín, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 186 hlasov
4. Ondrej Sedlák, Ing., nezávislý kandidát 171 hlasov
5. Jozef Štefanka, nezávislý kandidát  168 hlasov
6. Oľga Rusnáčeková, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  145 hlasov
7. Michal Sedlák, Ing., CSc., STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI   144 hlasov  
8. Zuzana Snohová, Mgr, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 131 hlasov
9. Ľuboš Sucháň, HLAS – sociálna demokracia  102 hlasov
…………………………………………………………….
10. Lucia Kurucová, Ing. NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI   97 hlasov