Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 24.10. 30. 10. 2022
_______________________
PONDELOK  24. 10., féria

UTOROK  25. 10., féria
18:00 Ostrov  rodičia Zervanoví, syn Miroslav a starí rodičia z oboch strán

STREDA  26. 10., féria 
18:00 Ostrov manžel Jozef, rodičia Ján a Veronika, Peter a Justína a brat Štefan

ŠTVRTOK  27. 10., féria
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Braškovú a Drobnú

PIATOK  28. 10., Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
18:00 Krakovany  rodičia Anton a Jozefína Valoví a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA  29. 10., féria  
18:00 Krakovany  Antónia Mitošinková

NEDEĽA 30. 10., 31. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 80 rokov života
09:00 Ostrov  manžel Emil Borovský, rodičia Dominik a Katarína, Emil a Mária Mitošinkoví a ostatní zosnulí
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 241-260
V stredu v Ostrove a v piatok v Krakovanoch bude bude po sv. omši stretnutie birmovancov.
Nezabudnime, že mesiac október je mesiacom modlitby posvätného ruženca.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.