Obecný úrad Krakovany pozýva všetkých seniorov na posedenie pri príležitosti Októbra – Mesiaca úcty k starším, ktoré sa bude konať v nedeľu 2.10.2022 o 15.00 hod.  v sále Kultúrneho domu v Krakovanoch. Pripravené je občerstvenie a kultúrny program.