Mikroregión nad Holeškou organizuje v Trebaticiach v rámci Kapustových hodov  súťaž vo varení kapustnice. Propozície súťaže:
    termín- 10.9.2022  (sobota)          
    miesto- Areál zdravia Trebatice (parkovisko), príjazd zo Štúrovej ulici (za obecným úradom)
    súťažné družstvá- zástupcovia obcí (počet členov podľa uváženia)   
    harmonogram-     13,30 –   zraz účastníkov
                                     14,00 –  začiatok varenia
                                   15,30 –   vytvorenie hodnotiacej poroty z radov  súťažiacich družstiev                    
                                     17,00 –   ukončenie varenia
                                     17,15 –  hodnotenie
                                    17,30 –   vyhlásenie víťaza, cenu odovzdá predseda MNH Dušan Daloš a Juraj Valo
harmonogram je prispôsobený celkovému programu
podmienky-    každému družstvu bude pridelená kotlovina, tuhé palivo, manipulačný stôl, 10 kg kvasenej kapusty ( na základe podnetov množstvo upravené z 8 kg na 10 kg) , voda, „pokladnička na predaj kapustnice“-  a iné pomôcky) a ingrediencie si zabezpečí každé družstvo individuálne
Termín nahlásenia účasti- UTOROK, 06. 09. 2022 do 16,00 hod.  mailom- starosta@trebatice.sk resp. mob.: 0908 782 198 ( kvôli zaobstaraniu kotlov)
Je na zváženie každého družstva, aké množstvo uvarí, bude to pravdepodobne závislé i od množstva dodanej kapusty ( každé družstvo 10 kg) , predstava je 30 l,  množstvo nebude súťažným kritériom.
Uvarená kapusta bude predávaná  hosťom za 1,- € . Každé družstvo dostane od usporiadateľov „pokladničku“, do ktorej bude vyberať peniaze. Výťažok bude odovzdaný zástupcom MO JDS Trebatice ( spoluorganizátor podujatia, skutočne si odmenu zaslúžia, keďže cely týždeň pripravujú v kuchyni výrobky z kapusty) . Peniaze sa spočítajú potom, ako sa kapustnica rozpredá- zodp. D. Daloš, Peter Kollár, poslanec OZ Trebatice.

Obec Trebatice a ZO Jednoty dôchodcov v Trebaticiach ďakuje všetkým, ktorí svojou účasťou prispejú ku skvalitneniu podujatia.
Tešíme na Vašu účasť!