Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 30. 5. 5. 6. 2022
_______________________
PONDELOK  30. 5., féria
 

UTOROK  31. 5.,  féria
18:00 Ostrov  brat s manželkou

STREDA  1. 6., sv. Justína, mučeníka, spomienka
18:00 Ostrov  za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína

ŠTVRTOK  2. 6., féria
18:00 Krakovany  Ladislav Ravas

PIATOK  3. 6., sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka, 1. piatok v mesiaci
17:00 Ostrov   za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  starí rodičia Braškoví, Strakoví a ich deti

SOBOTA 4. 6., vigília slávnosti  
18:00 Krakovany  rodičia Čičmanskí a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 5. 6., Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť
08:00 Krakovany  kňazi z rodiny Klčovej a rodičia
09:00 Ostrov  manželka, švagriné, bratia a rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 341-360
Sv. spoveď k 1. piatku v mesiaci – Ostrov – v utorok a v stredu od 17:30 hod.
                                                             Krakovany – vo štvrtok od 17:00 hod.
Spovedanie chorých treba vopred nahlásiť.
Kto sa zúčastní na verejnom speve Veni, Creator môže za splnenia obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Na opravu kostola prispeli Bohu známi dobrodinci 1050,- €.
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len „to“ kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.