Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 16. 5. 22. 5. 2022
_______________________
PONDELOK  16. 5., sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
 

UTOROK  17. 5.,  féria
18:00 Ostrov bratia a švagriné

STREDA  18. 5., féria
18:00 Ostrov  rodičia a krstní rodičia

ŠTVRTOK  19. 5., féria
18:00 Krakovany  manželia Dušan a Daša Dzuroví a Kristína

PIATOK  20. 5., féria
17:00 Krakovany  Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti a ich rodinných príslušníkov
18:00 Krakovany  rodičia Lackoví, brat Vladimír, starí rodičia z oboch strán a ostatní z rodiny

SOBOTA 21. 5., féria  
10:00 Krakovany   Sviatosť 1. Sv. prijímania – za prvoprijímajúcich
18:00 Krakovany  Mária, František a syn Anton

NEDEĽA 22. 5., 6. veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  rodičia Katarína a Jozef Braškoví
09:00 Ostrov  Anna Valová rodená Borovská, 1. výročie a Andrej Tomčák
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 301-320
V sobotu 28.5.2022 organizujeme púť do Sv. Hostýna na Morave. Nástup do autobusu ráno o 6:30 hod. O 10:00 hod. prehliadka zámku v Holešove, potom obedová prestávka. Približne o 12:30 hod. premiestnenie do Sv. Hostýna. O 14:00 hod. sv. omša, o 15:00 hod. sa koná slávnostné požehnanie. O 16:30 hod. návrat. Predpokladaná cena: autobus, vstup na zámok, poistenie – 22,- €.
Deti a dôchodcovia majú zľavu 2,50,- €. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola.
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len „to“ kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.