Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 9. 5. 11. 5. 2022
_______________________
PONDELOK  9. 5., féria
 

UTOROK  10. 5.,  féria
18:00 Ostrov z rodiny Borovskej a Nedorostovej

STREDA  11. 5., féria
18:00 Ostrov  rodičia, brat Jozef a starí  rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  12. 5., féria
18:00 Krakovany  z rodiny Vacuľákovej a Kuníkovej

PIATOK  13. 5., Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka
18:00 Krakovany  rodičia Sedlákoví, dcéra Slávka, súrodenci a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA 14. 5., sv. Mateja, apoštola, sviatok
18:00 Krakovany  z rodiny Kupcovej a Štefankovej a súrodenci

NEDEĽA 15. 5., 5. veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  manžel Jozef Ravas a syn Peter
09:00 Ostrov  rodičia Ján a Mária Petrášoví a starí  rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 281-300
V piatok po sv. omši bude v Krakovanoch stretnutie prvoprijímajúcich detí.
V sobotu 28.5.2022 organizujeme púť do Sv. Hostýna na Morave. Nástup do autobusu ráno o 6:30 hod. O 10:00 hod. prehliadka zámku v Holešove, potom obedová prestávka. Približne o 12:30 hod. premiestnenie do Sv. Hostýna. O 14:00 hod. sv. omša, o 15:00 hod. sa koná slávnostné požehnanie. O 16:30 hod. návrat. Predpokladaná cena: autobus, vstup na zámok, poistenie – 22,- €.
Deti a dôchodcovia majú zľavu 2,50,- €. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola.
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len „to“ kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.