Print Friendly, PDF & Email

Vážení občania, v dňoch 19.-20.4.2022 sme do domácností distribuovali 240 litrové hnedé nádoby na bioodpad zo záhrad.Žiadame všetkých, ktorí nemajú podpísané preberacie protokoly, aby ich prišli podpísať na obecný úrad v čase stránkových hodín.

Nádoby sú opatrené čipmi so zadanými súradnicami, ktoré prislúchajú konkrétnej adrese. Nesmú sa premiestňovať mimo zadaných adries a nesmú sa používať na iný druh odpadu ani na iný účel. Každá nádoba je pri vývoze vážená a jednotlivé vývozy sú prenášané do monitorovacieho systému. Vývoz bude prebiehať v dvojtýždňových intervaloch. Termín začiatku vývozu včas oznámime.