Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 4. 4. 10. 4. 2022
_______________________
PONDELOK  4. 4., féria

UTOROK  5. 4., féria
18:00 Ostrov  

STREDA  6. 4., féria
18:00 Ostrov  

ŠTVRTOK  7. 4., féria
14:00 Krakovany  pohrebná za Ing. Jozefa Sedláka
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Žákovú, Šrámkovú a Haasovú

PIATOK  8. 4., féria, prvý piatok v mesiaci
09:00 Krakovany  manžel Ladislav Toplanský, 30 dňová

SOBOTA 9. 4., féria
18:00 Krakovany  manžel Jozef, dcéra Alenka, svatka Soňa, rodičia a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 10. 4., Kvetná nedeľa
08:00 Krakovany manžel Ľubomír Gasiorik, 1. výročie
09:00 Ostrov  
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti (posviacka ratolestí)
___________________
Upratovanie kostola: 181-200
Pobožnosť krížovej cesty – v piatok o 17:30 hod. a v nedeľu o 14:30 hod.
Sviatosť zmierenia k Veľkej noci:  Krakovany – vo štvrtok od 16:30 – 18:00 hod.
                                                              Ostrov – vo štvrtok od 16:30 – 18:00 hod.

Vo štvrtok bude od 10:00 hod. spovedanie chorých k Veľkej noci, ktorých treba vopred nahlásiť.
V piatok počas sv. omše budem vysluhovať sviatosť pomazania chorých.

___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len “to” kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Opatrenia platné od 26. februára 2022 (TK KBS)
Od soboty 26. februára budú môcť prísť na sväté omše aj nezaočkovaní ľudia. Vyplýva to rozhodnutia Vlády SR. Presné pravidlá určí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva.
Vláda 23. februára 2022 zrušila režimy OTP, OP, OP+ s obmedzeniami. Začiatok platnosti od soboty 26. februára. Znamená to, že na sväté omše budú môcť prísť aj nezaočkovaní ľudia.
Podľa schváleného materiálu z dielne rezortu zdravotníctva sa pri nízkych a stredne rizikových podujatiach (medzi ktoré patria aj bohoslužby) má od 26. februára zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb alebo maximálne na 50 percent kapacity.
Pri vysoko rizikových podujatiach, ako svadby či kary, bude kapacitné maximum 50 osôb, pričom v oboch prípadoch bude platiť režim základ.
::Informácia k novým vyhláškam:: (UVZ SR)
::Aktualizácia opatrení SARS-COV-2 (variant Omikron)::
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.