Print Friendly, PDF & Email

Poľovnícke združenie Králik organizuje v sobotu 26.03.2022 od 7.30 hod. zber železa v obci. Železo nie je potrebné vykladať pred dom. Členovia poľovníckeho združenia Vám ho vynesú z dvora. Väčšie kusy na vývoz môžete vopred nahlásiť na Obecnom úrade v Krakovanoch.