Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 14. 2. 20. 2. 2022
_______________________
PONDELOK  14. 2.,  féria

UTOROK  15. 2.,  féria
17:00 Ostrov Valentín a Štefánia Leždíkoví a ich rodičia

STREDA  16. 2., féria
17:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

ŠTVRTOK  17. 2., féria
17:00 Krakovany  † krstní rodičia a starí rodičia Jankechoví a Čamboroví

PIATOK  18. 2., féria
17:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

SOBOTA  19. 2., féria
17:00 Krakovany  Anna Pašáková, 1. výročie

NEDEĽA 20. 2., 7. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany  † z rodiny Macejkovej
09:00 Ostrov  rodičia Bernard a Františka Borovskí
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 41-60
Bývalý správca farnosti dp. farár Ľudovít Malý organizuje púť do Ríma koncom apríla, ktorá je spojená s audienciou u sv. Otca ako poďakovanie za návštevu Slovenska, na ktorú nás pozývajú aj naši biskupi. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii kostola, kde im budú poskytnuté ďalšie informácie.

Opatrenia platné od 12. januára 2022 (TK KBS)
Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu
a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP (len očkovaní a tí čo prekonali ochorenie v posledných 180 dňoch), a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP)

Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom
b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP (len očkovaní a tí čo prekonali ochorenie v posledných 180 dňoch), a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom, OP)

Režim základ
– individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)

Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.

Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu
a) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu
b| v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikova ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku
c) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou
d| v priestoroch, kde sa vzkonávajú obrady je organizátor povinný odstániť nádoby s vodou

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnešie opatrenia.

– vyhláška k organizácii hromadných podujatí (účinná od 12. 1. 2022)
– vyhláška UVZ SR 2/ 2022 (pdf)

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.