Print Friendly, PDF & Email

Dobrý deň,
oznamujeme Vám týmto zmenu vývozného dňa zmesového komunálneho odpadu vo vašej obci v roku 2022. 

Obec Krakovany:

  • Zmena frekvencie z 1 x 14 dní na 1 x 21 dní od marca
  • Prvý deň zberu 6.1.2022, štvrtok (20.1.2022, 3.2.2022, 17.2.2022)
  • Zmena zberového dňa na piatok, prvý zber 4.3.2022 (25.3.2022, 15.4.2022 a pokračuje každých 21 dní)

S pozdravom
ING. LENKA ÁKOSSYOVÁ  obchodná zástupkyňa
Marius Pedersen, a.s.
prevádzka Piešťany
Valova 44
921 01 Piešťany
+421 33 774 19 54
+421 902 999 460
www.mariuspedersen.sk