Print Friendly, PDF & Email

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža Krakovany pozýva všetkých svojich členov, darcov krvi a ich partnerov, sympatizantov a hostí na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti
70. výročia založenia Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža Krakovany, ktorá sa uskutoční v sobotu 28. augusta 2021 od 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Krakovanoch.
Program:
Oficiálna časť

  • Slávnostné otvorenie
  • Slávnostný príhovor predsedníčky MsSČK Krakovany
  • Zhodnotenie 70 ročnej práce MsSČK Krakovany
  • Príhovor starostu obce Krakovany
  • Príhovor hostí
  • Ocenenie zlatých darcov krvi

Kultúrny program

  • Folklórna skupina Krakovčanka
  • Hudobná produkcia Milan Kyselica
  • Hudobná produkcia Michal Kriho