Print Friendly, PDF & Email

Od 6.5.2021 je možná registrácia na spoločné očkovanie seniorov nad 70 rokov a ich sprevádzajúcej osoby, ktorá musí mať minimálne 18 rokov. Novinkou je tiež sprístupnenie vakcíny Pfizer pre osoby od 50 rokov (vrátane). Najbližšie očkovacie miesto: Piešťany. Viac informácií nájdete na stránke “Spoločné očkovanie seniorov nad 70 rokov a ich sprievodu”.

Ako postupovať:

1. Najprv sa má registrovať osoba určená ako sprievod.

Ak sa najprv zaregistruje senior nad 70 rokov, existuje riziko, že mu systém pridelí termín skôr, ako sa stihne registrovať sprievod. Registrácia na stránke korona.gov.sk prebieha rovnako ako v súčasnosti, vrátane pridelenia PIN kódu, zaslaných SMS a emailu o zaradení do Čakárne.

2. Následne je treba zaregistrovať seniora (osoby nad 70 rokov).

Pri registrácii na očkovanie na stránke korona.gov.sk po zadaní rodného čísla seniora pribudne možnosť označiť „Registráciu sprievodcu seniora na 70 rokov“. Táto možnosť bude dostupná po kontrole rodného čísla, či registrujúca osoba naozaj spĺňa požadovaný vek (nad 70 rokov).

3. Zadanie informácií sprievodnej osoby spočíva vo výbere identifikátora

Identifikátorom je napríklad rodné číslo a jeho doplnení (bez lomky). Ďalej registrujúci pokračuje v registrácii rovnako ako v súčasnosti, vrátane pridelenia PIN kódu, zaslaných SMS a emailu o zaradení do Čakárne.

4. Systém automaticky vyhľadá a spáruje zadané údaje, následne pridelí najbližší možný termín a miesto na očkovanie.

V prípade, že sa senior nad 70 rokov zaregistruje skôr ako sprievod, tak táto osoba – sprievod, má ešte 24 hodín na doregistrovanie sa na očkovanie. To je čas, kedy systém „neustále hľadá a páruje“ údaje seniora a jeho sprievodu. Ak sa tak nestane, registrácia seniora nad 70 rokov sa nezruší a je pridelená do Čakárne samostatne, bez sprievodu.

5. Úspešne spárovaná dvojica (senior nad 70 rokov a jeho sprievod) dostáva dôležité informácie o termíne, vakcíne a mieste očkovanie, ktoré sú rovnaké.

Po prvom zaočkovaní obaja dostanú rovnaké informácie aj k druhému očkovaniu.