Print Friendly, PDF & Email

Oznamujeme občanom, že označené zberné 120 l hnedé nádoby na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z vedierok z domácností sú už umiestnené nasledovne:

1) Hlavná ulica pri RD 201/31
2) Nám. sv. Mikuláša pri obchode potravín
3) Sadová ulica pri Kultúrnom dome
4) Strážovská ulica vedľa domu č. 399/56
5) Veterná ulica vedľa RD č. 546/51
6) Dolná ulica pred domom č.72/23