MsSČK Krakovany oznamuje všetkým darcom krvi, že Vianočná kvapka krvi v Krakovanoch, ktorá sa mala konať vo štvrtok 10.12.2020 sa pre pandémiu koronavírusu konať NEBUDE. Darovať krv počas pandémie je možné len individuálne v nemocniciach vo vyhradených hodinách. Ďakujeme za porozumenie.