Print Friendly, PDF & Email

Obecný úrad žiada o spoluprácu dobrovoľníkov – administratívnych pracovníkov a tiež aj zdravotníkov, ktorí sa môžu zúčastniť na testovaní obyvateľov v dňoch 30.10-1.11.2020 a 6.11-8.11.2020 v Obci Krakovany. Administratívny pracovník bude vykonávať zapisovanie prichádzajúcich občanov na testovanie. Zdravotníci, ktorí majú požadované zdravotné vzdelanie budú vykonávať samotné testovanie.

Prihlasovať sa môžu emailom na adresu krakovany@krakovany.sk. Podrobné informácie budú poskytnuté telefonicky na tel.č. 0910912117.