Print Friendly, PDF & Email

Súkromné etnografické múzeum Za Krakovskú bránu vás pozýva v nedeľu 23.8.2020 od 16:00 hod. na rozhovory s katolíckym kňazom a publicistom Jánom Sucháňom pod názvom “Pohladenie na duši”.

Informácie na tel.: 0904 965 821.