Print Friendly, PDF & Email

Viacerí ste si všimli, že na detskom ihrisku sa udiali zmeny. Niektoré prvky boli odstránené a pribudlo niekoľko nových prvkov.

Na ihrisku boli prvky z rôznych období. Medzi najstaršie patril Kolotoč, Pieskovisko a Šmýkačka do pieskoviska. K novším patrili Hracia veža s hojdačkami, Trojhrazda, Lezecká zostava, Prevažovacie hojdačky, Samostatné hojdačky, Pružinové hojdačky a Kladina (pes). Z rovnakého obdobia je aj Lanovka. Tieto prvky boli z agátového dreva. Kolotoč a Šmýkačka do pieskoviska už nevyhovujú platnej norme pre detské ihriská – STN EN 1176 – 7 . Dopad zo Šmýkačky bol v pieskovisku, v ktorom sa hrali ostatné deti. 

Agátové prvky boli namontované v roku 2009. Norma pre detské ihriská začala na Slovensku platiť od roku 2010. Od montáže sa na prvkoch nerobila žiadna údržba, okrem havarijných opráv a pravidelnej výmeny piesku. Drevo bolo napadnuté hnilobou a v niektorých kusoch dreva boli väčšie alebo menšie praskliny. Tieto nedostatky sú uvedené v protokole : HLAVNÁ ROČNÁ KONTROLA ZARIADENÍ DETSKÉKO IHRISKA. Kontrolór označil Hraciu vežu na odstránenie, z dôvodu napadnutia plesňou a hnilobou. Prvky Trojhrazda a Lezecká zostava mali nevyhovujúcu dopadovú plochu. Namiesto trávy by boli potrebné kamienky, prípadne drevoštiepka/kôra alebo zatrávňovacie rohože. Na ihrisko by boli najvhodnejšie zatrávňovacie rohože (kamienky a drevoštiepka/kôra by sa časom dostali na trávnik a to by sťažovalo kosenie). Pre informáciu, cena zatrávňovacích rohoží k trojhrazde by stála 230 € a k lezeckej stene 806 €. Táto cena je bez pokládky dodávateľom (pokládka realizovaná svojpomocne). Oprava ostatných prvkov by bola časovo náročná s neistým koncom, pretože mnohé prvky boli osadené priamo v zemi a po vybratí prvkov bolo na nich vidieť hnilobu a veľké praskliny. 

Oslovil som deviatich dodávateľov ihrísk. S piatimi som sa stretol v jeden deň a s dvomi dodávateľmi v ďalšie 2 dni. Ďalší dvaja neboli k dispozícii. Každý dodávateľ prezentoval ním ponúkané prvky a riešenia ihriska. Rovnako som oslovil rodičov detí, s ktorými sme sa najčastejšie stretávali na ihrisku, či existujúce prvky opravovať alebo ponechať Pieskovisko a Lanovku a dokúpiť nové prvky. Rodičia boli za druhú možnosť, ponechanie Pieskoviska a Lanovky a kúpu nových prvkov. Na základe rozhodnutia rodičov, som oslovil dodávateľov, aby mi poslali cenovú ponuku zostáv.

Do rozpočtu pre ihrisko sa zmestila len 1 firma, ktorá napokon prvky dodala a namontovala (zmluva je zverejnená na internetovej stránke obce). Obstarávanie prvkov bolo značne spomalené zložitosťou verejného obstarávania a vzniknutými koronavírusovými opatreniami. Počas viacerých týždňov som telefonoval s pánom starostom a informoval sa o stave obstarávania. Obával som sa, či sa nákup prvkov na ihrisko bude realizovať z dôvodu značného výpadku príjmu obce po spomalení ekonomiky. Vďaka vedeniu obce sa mohlo pokračovať v kúpe nových hracích prvkov. Mnohé obce a mestá podobné investičné akcie pozastavili alebo úplne zrušili. Z kontroly vyplynulo, že zostávajúcu Lanovku a Pieskovisko je potrebné zrenovovať. V Pieskovisku bolo potrebné vymeniť piesok a zakúpiť kryciu plachtu. Na Lanovke bolo potrebné vytmeliť vyhnité časti a obnoviť náter. Poškodené časti som vytmelil počas niekoľkých dní (pre veľké vyhnité diery nebolo možné opraviť naraz celé poškodenie). Po vytmelení Lanovky, som oslovil rodičov s prosbou o pomoc pri brúsení a natieraní. Prišli mi pomôcť Pavol Machaj a Pavol Sedlák. Veľmi pekne ďakujem za ich ochotu pomôcť. Na Lanovke je už namontovaný aj nový sedák. Pri montáži krycej plachty na Pieskovisko, dodávateľ zistil poškodenie okrajových dosiek (zhnité odspodu) a rozpadajúce betónové okraje. Čiže je potrebné vybetónovať okraje Pieskoviska a kúpiť a osadiť nové okrajové dosky. Tieto práce zabezpečí obec.

Keďže rozpočet na celé detské ihrisko bol vo výške  10 000 €, tak tento rok nebolo možné zakúpiť viac prvkov. Z tejto sumy sa platila aj kontrola ihriska (250 €), oprava lanovky (materiál) a likvidácia starých prvkov. Rozmiestnenie prvkov je navrhnuté tak, aby zostal priestor na osadenie nových prvkov v budúcnosti. Zmysluplné nápady na ďalšie hracie prvky sú vítané a ak budú vyčlenené ďalšie finančné prostriedky počas budúcich rokov, tak sa môžu dokúpiť a namontovať. Keďže každý prvok na detskom ihrisku musí mať certifikát, tak cena prvkov je vyššia. Rovnako treba počítať s tým, že veľakrát uvedené ceny prvkov na internete neobsahujú cenu za montáž a vstupnú kontrolu ihriska.  Pri každej podstatnej úprave existujúceho prvku alebo pridaní prvku, je nevyhnutná vstupná kontrola celého ihriska (vrátane neupravených alebo pôvodných prvkov).

Slavomír Ťupek