Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 29. 6. 7. 7. 2020
_______________________
PONDELOK 29. 6., sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok
17:00 Ostrov † brat Marián, rodičia a starí rodičia z oboch strán
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti

UTOROK  30. 6., féria
18:00 Ostrov  † rodičia

STREDA  2. 7., féria
18:00 Ostrov  † rodičia Valkoví a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK 2. 7., Návšteva Panny Márie, sviatok
18:00 Krakovany  † Bernardína Radoská (1. výročie)

PIATOK  3. 7., sv. Tomáša,apoštola, sviatok (prvý piatok v mesiaci)
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany † manžel Anton, brat a rodičia z oboch strán

SOBOTA 4. 7., féria
18:00 Krakovany za zdravie a Božiu pomoc pre ťažko chorú

NEDEĽA 28. 6., Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
08:00 Krakovany † Emília a Jozef a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † rodičia, starí rodičia z oboch strán a krstná mama
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 361-380
Sv. spoveď k prvému piatku: Krakovany: vo štvrtok od 17:00 hod.
                                                     Ostrov: v  utorok a v stredu od 17:30 hod.
Spoveď chorých k 1. piatku treba vopred nahlásiť.
V pondelok sa koná tradičná zbierka na dobročinné diela Sv. Otca – „halier sv. Petra“.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.