Print Friendly, PDF & Email

Poľovnícke združenie Králik organizuje v sobotu 13.06.2020 od 7.30 hod. zber železa. Železo nie je potrebné vykladať pred dom. Členovia poľovníckeho združenia Vám ho vynesú z dvora. Vývoz väčších kusov môžete nahlásiť na obecný úrad do piatku 12.06.2020 do 12.00 hod.