Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 18. 5. 24. 5. 2020
_______________________
PONDELOK 18. 5., féria
18:00 Krakovany †

UTOROK  19. 5., féria
18:00 Krakovany †
18:00 Ostrov  † rodičia Karol a Oľga a zosnulí z oboch strán

STREDA  20. 5., féria
18:00 Krakovany †
18:00 Ostrov  † manžel Vladimír, súrodenci, rodičia Žažoví a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK 21. 5., Nanebovstúpenia Pána,  prikázaný sviatok
18:00 Krakovany za veriacich farnosti (NAŽIVO na internete a káblovej TV)

PIATOK  22. 5., féria
18:00 Krakovany † manžel Anton, rodičia a súrodenci

SOBOTA 23. 5., féria
18:00 Krakovany † rodičia Lackoví, súrodenci a brat Vladimír

NEDEĽA 24. 5., Siedma veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany sv. omša pre seniorov (od 65 r.) † Ervín Sedlák
09:00 Ostrov † Gašpar Mitošinka a manželka Mária a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany za veriacich farnosti  (NAŽIVO na internete a káblovej TV)
___________________
Upratovanie kostola: 241-260

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
Mesiac máj je mesiacom Panny Márie.
Počas veľkonočného obdobia sa zvlášť radostne modlí zvolanie Aleluja. Namiesto Anjel Pána sa modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

Sv. omše zdieľané cez internet (Je možné sledovať cez Infokanál obce Krakovany v káblovke, cez webové stránky Obce Krakovany alebo Facebook Obce Krakovany, autor: Jozef Sedlák). Najbližšie prenosy:
– Nanebovstúpenie pána – štvrtok 21.5. od 18:00 hod.
– 7. veľkonočná nedeľa 24.5. od 10:30 hod.
 
Sv. omše na TV LUX:
Pondelok-Piatok: 07:00, 12:00, 18:30
Sobota: 07:00, 18:30
Nedeľa: 10:00, 18:30
Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h.

Správca farnosti Krakovany v súvislosti s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR oznamuje, že od štvrtka 7. mája sa opäť budú konať verejné sväté omše s účasťou veriacich za podmienok stanovených hlavným hygienikom, tj.

  • povinné nosenie rúšok
  • 2metrové odstupy (okrem rodiny)
  • označené miesta na sedenie a státie
  • dezinfikácia rúk pri vstupe
  • zákaz podávania rúk
  • dodržiavanie 2metrových odstupov v rade na sv. prijímanie
  • podávanie sv. prijímania do ruky

   Sväté omše sa budú konať až do odvolania vo štvrtok, v piatok a v sobotu o 18:00 hodine a v nedeľu o 8:00 a o 10:30.  Nedeľná omša o 8:00 je určená pre starších ako 65 rokov s cieľom chrániť ich zdravie, ale na základe vlastného rozhodnutia môžu prísť aj inú svätú omšu s nedeľnou platnosťou. Až do úplného odvolania opatrení stále ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti  na bohoslužbách v nedeľu a vo sviatky. Nedeľná svätá omša o 10:30 bude naďalej prenášaná v káblovej televízii a na facebooku.

   Pristúpiť k sv. spovedi bude možné od cca 17:30 pred sv. omšou vo štvrtok, v piatok a v sobotu.

    Farský kostol Sv. Mikuláša po dodržaní usmernení o povinnej vzdialenosti medzi osobami poskytuje na sedenie približne 58 miest v kostole a 11 miest na chóre, ktoré sú vyznačené žltočiernou páskou. Poprosíme, aby si rodiny sadali spoločne do lavíc, aby sa ušetrilo čo najviac miesta. Po naplnení tejto kapacity v kostole žiadame veriacich, aby zostali stáť v priestore pred kostolom v 2metrových odstupoch, kde bude zabezpečené vonkajšie ozvučenie.

   Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe alebo javia známky respiračného ochorenia, nie je možná. 

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.