Print Friendly, PDF & Email

Skládka zeleného odpadu pri Čističke odpadových vôd je zrušená! Z uvedeného dôvodu je v týchto priestoroch prísny zákaz vývozu odpadu!!!

Zelený odpad bude možné vyviezť na zberný dvor každú sobotu  od 2. mája 2020 v čase od 9.00 – 13.00 hod.