Print Friendly, PDF & Email

Z dôvodu mimoriadnej situácie zamedzenia šírenia COVID-19 bude kultúrny dom do odvolania zatvorený. V tomto období sa nebudú konať žiadne akcie. Bližšie informácie na tel. č.0905 349 204

Plánované Hobby stretnutia sa do odvolania rušia.

Z dôvodu mimoriadnej situácie zamedzenia  šírenia COVID-19 bude obecný úrad otvorený v pondelok a v stredu od 09:00 do 12:00 na prijímanie podaní a nevyhnutné úkony (overenie podpisu na dokladoch pre banku, súd…) Na úrade nebude možná platba daní a poplatkov. To je naďalej možné v samosprávach, kde občania obdržali rozhodnutia len elektronickou formou.

Bližšie informácie na tel. č.033/7798568.