Prijatie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a ochorenia COVID – 19 na Obecnom úrade v Krakovanoch

  • Pracovisko Obecného úradu je od 13.3.2020 do 31.03.2020 zatvorené. Obmedzuje sa práca pracovníkov na poskytovanie služieb prostredníctvom telefónu a elektronických médií).
  • Žiadame občanov, aby v čo najvyššej miere využívali telefonickú a elektronickú komunikáciu. V prípade potrieb sa občania môžu spojiť s pracovníkmi obecného úradu počas úradných hodín  telefonicky alebo emailom a dohodnúť si vybavenie neodkladných úradných úkonov. Zároveň žiadame občanom, aby pri osobnom kontakte s pracovníkmi obecného úradu používali ochranné rúška.

Tel. kontakt a email: 033/7798 568, 0908 781 305, 0905/602 190, 0910 912 117
starosta@krakovany.sk
knoskova@krakovany.sk
galbava@krakovany.sk
Obec Krakovany bude všetkých spoluobčanov priebežne informovať o všetkých prijatých opatreniach prostredníctvom webovej stránky obce, FB stránky a miestneho rozhlasu.