Print Friendly, PDF & Email

Riaditeľka ZŠ Krakovany oznamuje, že zápis do 1. ročníka Základnej školy, na školský rok 2020/2021, sa uskutoční  od  16.4. 2020  do  21.04.2020. Zápis žiakov bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí, a to:

  1. elektronicky  – vyplnením a zaslaním priložených formulárov:  

                                        Protokol

                                        Žiadosť o prijatie do 1. ročníka,

                                        Prihlášky na ETV,NBV

           do 21.04.2020 na emailovú adresu:  skolakrakovany@gmail.com

– v prípade odloženia školskej dochádzky – vyplnením a zaslaním Žiadosti o odloženie školskej dochádzky. Odporúčanie o odklade z CPPPaP a od pediatra stačí doručiť do dvoch týždňov po obnovení prevádzky školy.

– kontrola správnosti údajov a podpísanie žiadostí sa uskutoční po obnovení prevádzky školy. Následne budú školou vydané rozhodnutia o prijatí.

alebo

  1. doručením do poštovej schránky riaditeľky školy  na  adresu Školská 317/1   od  16.4.2020 do  21.4.2020.  Ak nebude možné doručiť formuláre v danom čase, z dôvodu pracovných povinností, i v prípade ďalších otázok,  kontaktujte riaditeľku školy na telefónnom čísle 0907 173 563.