Čičmany 10. marca (TK KBS) V plnom znení prinášame stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k zákazu verejného slávenia bohoslužieb.

—————————————————————–

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

   Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.
   Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.
V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené.
   Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.
   Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: „Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“
   Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.

—————————————————————–

Pôvodné farské oznamy pred vydaním zákazu:

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 9. 3. 15. 3. 2020
_______________________
PONDELOK 9. 3., féria

 

UTOROK  10. 3., féria
17:00 Ostrov 

STREDA  11. 3., féria
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 12. 3., féria
17:00 Krakovany † rodičia Peter a Žofia Žažoví a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  13. 3., féria
16:00 Ostrov za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
17:00 Krakovany † rodičia Teofil a Bernardína Mitošinkoví

SOBOTA 14. 3.,  féria
17:00  Krakovany † starí rodičia Klčoví a rodičia Glasnákoví

NEDEĽA 15. 3., tretia pôstna nedeľa
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola č: 201-220
Pobožnosti krížovej cesty v Krakovanoch: v piatok 16:30 hod. a v nedeľu 14:30 hod.

Odporúčania KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu
   V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými predstaviteľmi verejnej správy.
   Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia. Spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť. Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala. Kňazi nech vo zvýšenej miere dodržiavajú hygienu, starostlivo si pred bohoslužbami umývajú ruky a používajú dezinfekčné prostriedky. V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety – knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk. Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy, namiesto podávania rúk. Na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa odporúča použiť spovednice s mriežkou, ktorú treba opatriť priesvitnou zábranou. Vyhnúť sa treba aj preplneniu chrámových priestorov. Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja! Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu. Slovenskí biskupi na vás denne pamätajú v modlitbách a s požehnaním.
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS