Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 27. 1. 2. 2. 2020
___________________________
PONDELOK 27. 1., féria

UTOROK  28. 1., Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00 Ostrov

STREDA  29. 1., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 30. 1., féria
17:00 Krakovany

PIATOK  31. 1., sv. Jána Bosca, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00 Krakovany 

SOBOTA 1. 2., féria
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 2. 2., Obetovanie Pána – Hromnice, sviatok
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
______________________________________
Upratovanie kostola č: 81-100
Požehnanie hromničných sviec bude v nedeľu pri sv.omšiach.