Print Friendly, PDF & Email

Kalendár podujatí na rok 2020

(dátum – názov podujatia – organizátor)

JANUÁR
18.01.2020 – burza starožitností – OcÚ
25.01.2020 – Fašiangová plesanica – Múzeum za Krakovskú bránu

FEBRUÁR
08.02.2020 – Detský karneval – MŠ
11.02.2020 – výročná schôdza JDS Krakovany
15.02.2020 – Oscarový ples – Matoni production
23.02.2020 – výročná schôdza MsSČK Krakovany
25.02.2020 Pochovávanie basy – Ocú
29.02.2020 – burza starožitností – OcÚ

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER
13.09.2020 – Hody v Krakovanoch 

OKTÓBER
11.10.2020 – Hody v Strážoch

NOVEMBER

DECEMBER
23.12.2020 – Betlehemské svetlo pred kostolom sv. Mikuláša – Mikroregión