Print Friendly, PDF & Email

Kalendár podujatí na rok 2020

(dátum – názov podujatia – organizátor)

JANUÁR
18.01.2020 – burza starožitností – OcÚ
25.01.2020 – Fašiangová plesanica – Múzeum za Krakovskú bránu

FEBRUÁR
08.02.2020 – Detský karneval – MŠ
11.02.2020 – výročná schôdza JDS Krakovany
15.02.2020 – Oscarový ples – Matoni production
23.02.2020 – výročná schôdza MsSČK Krakovany
25.02.2020 Pochovávanie basy – Ocú
29.02.2020 – burza starožitností – OcÚ

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER
13.09.2020 – Hody v Krakovanoch 

OKTÓBER
11.10.2020 – Hody v Strážoch
24.-25.10.2020 – Festival paličkovanej čipky – Bábence

NOVEMBER
13.11.2020 – Katarínsky ples v KD – ZŠ
29.11.2020 – Vianočné trhy a vianočná akadémia – MŠ

DECEMBER
10.12.2020 – Vianočná kvapka krvi – MsSČK
12.12.2020 – Vianočná akadémia – ZŠ
20.12.2020 – Vianočný punč pred kostolom – MsSČK
23.12.2020 – Betlehemské svetlo pred kostolom sv. Mikuláša – Mikroregión
31.12.2020 – Koncoročné stretnutie s občanmi pred OcÚ