Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 4. 11 10. 11. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 4. 11., Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

UTOROK  5. 11., sv. Imricha, ľubovoľná spomienka
17:00 Ostrov 

STREDA  6. 11., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 7. 11., féria
17:00 Krakovany

PIATOK  8. 11., féria
17:00 Krakovany 

SOBOTA 9. 11., Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 10. 11., 32. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 361-380

Od 1.11. do 8.11. sa budeme modlievať na cintorínoch za zosnulých

Možnosť získať odpustky za duše v očistci 1.-8.novembra za nábožnú návštevu cintorína spojenú s modlitbou za duše v očistci ( + obvyklé podmienky…). a 2. 11. Za nábožnú návštevu kostola + modlitba Otče náš a verím v Boha…