Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 28. 10 3. 11. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 28. 10., sv. Šimon a Júda, sviatok

UTOROK  29. 10., féria
16:30 Ostrov sviatosť zmierenia
17:00 Ostrov 

STREDA  30. 10., féria
16:30 Ostrov sviatosť zmierenia
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 31. 10., vigília
16:00 sviatosť zmierenia
17:00 Krakovany

PIATOK  1. 11., Všetkých svätých, prikázaný sviatok
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti

SOBOTA 2. 11., Všetkých verných zosnulých, spomienka
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 3. 11., 31. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 341-360

Od 1.11. do 8.11. sa budeme modlievať na cintorínoch za zosnulých

Možnosť získať odpustky za duše v očistci 1.-8.novembra za nábožnú návštevu cintorína spojenú s modlitbou za duše v očistci ( + obvyklé podmienky…). a 2. 11. Za nábožnú návštevu kostola + modlitba Otče náš a verím v Boha…

Mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.