Obecný úrad Krakovany pozýva všetkých seniorov na posedenie pri príležitosti Októbra – Mesiaca úcty k starším,
ktoré sa bude konať v nedeľu 27.10.2019 o 15.00 hod.  v sále Kultúrneho domu v Krakovanoch.
Pripravené je občerstvenie a kultúrny program detí z MŠ a ZŠ.