Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 30. 9 6. 10. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 30. 9., sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Krakovany

UTOROK   1. 10., sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
18:00 Ostrov 

STREDA 2. 10., Svätých anjelov strážcov, spomienka
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 3. 10., féria
18:00 Krakovany

PIATOK  4. 10., sv. Františka Assiského, spomienka
17:00 Ostrov
18:00 Krakovany

SOBOTA 5. 10., féria
18:00  Krakovany 

NEDEĽA 6. 10., 26. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 261-280
Sv. spoveď pred 1. piatkom v mesiaci – Krakovany vo štvrtok od 17:00 hod.
Začína mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.