Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 2. 9 8. 9. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 2. 9., féria

 

UTOROK   3. 9., sv. Gregora Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi, spomienka
18:00 Ostrov 

STREDA 4. 9., féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 5. 9., féria
18:00 Krakovany

PIATOK  6. 9., prvý piatok v mesiaci
17:00 Ostrov
18:00 Krakovany

SOBOTA 7. 9., sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov, mučeníkov, spomienka
18:00  Krakovany 

NEDEĽA 8. 9., 23. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany  Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 181-200
Sv. spoveď k prvému piatku: Krakovany – štvrtok od 17:00 hod.