Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 26.8 1. 9. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 26. 8., féria

 

UTOROK   27. 8., sv. Moniky, spomienka
18:00 Ostrov 

STREDA 28. 8., sv. Augustína, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 29. 8., mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
18:00 Krakovany

PIATOK  30. 8., výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa, sviatok
18:00 Krakovany

SOBOTA 31. 8., féria
18:00  Krakovany 

NEDEĽA 1. 9., 22. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany  Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 161-180