Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 17.6 23. 6. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 17. 6., féria

UTOROK   18. 6., féria
18:00 Ostrov 

STREDA 19. 6.,  féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 20. 6., Najsv. Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok
17:00 Ostrov
18:00 Krakovany Za veriacich farnosti

PIATOK  21. 6., sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka, spomienka
18:00 Krakovany

SOBOTA 22. 6., féria
10:00 Krakovany za birmovancov
18:00  Krakovany

NEDEĽA 23. 6., 12. v cezročnom období
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany  Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 481-500
Sv. zmierenia: Krakovany – v piatok od 16:30 hod.
Na slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi bude v Krakovanoch procesia.