Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 20.5 26. 5. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 20. 5., féria

UTOROK   21. 5., féria
18:00 Ostrov 

STREDA 22. 5., féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 23. 5., féria
18:00 Krakovany  

PIATOK  24. 5., féria
18:00 Krakovany

SOBOTA 25. 5., féria
18:00  Krakovany

NEDEĽA 26. 5., 6. veľkonočná nedeľa
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany  Za farníkov
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 401-420