Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 13.5 19. 5. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 13. 5., blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka
15:00 Krakovany  pohrebná za zomr. Viktóriu Valovú

UTOROK   14. 5., sv. Mateja, apoštola, sviatok
18:00 Ostrov 

STREDA 15. 5., féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 16. 5., sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
18:00 Krakovany  

PIATOK  17. 5., féria
18:00 Krakovany

SOBOTA 18. 5., féria
18:00  Krakovany

NEDEĽA 19. 5., 5. veľkonočná nedeľa
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany  Za farníkov
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 381-400
Na budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár.