Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 29.4 5. 5. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 29.4., sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky cirkvi, patrónky Európy, sviatok

 

UTOROK   30.4., féria
18:00 Ostrov 

STREDA 1. 5., sv. Jozefa robotníka, ľubovoľná spomienka
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 2. 5., sv. Atanáza, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka
18:00 Krakovany  

PIATOK  3. 5., sv. Jakuba a Filipa, apoštolov, sviatok (prvý piatok v mesiaci)
17:00 Ostrov
18:00 Krakovany

SOBOTA 4. 5., féria
18:00  Krakovany

NEDEĽA 5. 5., 3. veľkonočná nedeľa
09:00 Krakovany 
10:30 Ostrov   Za prvoprijímajúce deti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 341-360
V piatok po sv. omši bude v Krakovanoch stretnutie s birmovancami.
Sv. spoveď pred prvým piatkom bude vo štvrtok pred sv. omšou.