Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 15.4 21. 4. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 15.4., féria

UTOROK   16. 4., féria
18:00 Ostrov 

STREDA 17. 4., féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 18. 4., Zelený štvrtok
17:00 Ostrov
18:00 Krakovany  

PIATOK  19. 4., Veľký piatok: Slávenie utrpenia a smrti Pána
16:00 Krakovany
16:30 Ostrov

SOBOTA 20. 4.,  Biela sobota – veľkonočná vigília
19:00  Krakovany

NEDEĽA 21. 4., veľkonočná nedeľa 
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 301-310
Pobožnosť krížovej cesty na veľký piatok v Krakovanoch 15:00 hod.
Na veľkonočnú nedeľu sa koná farská zbierka.