Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 1.4 7. 4. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 1.4., féria

UTOROK   2. 4., féria
17:00 Ostrov 

STREDA 3. 4., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 4. 4., féria
18:00 Krakovany  

PIATOK  5. 4., prvý piatok v mesiaci
17:00 Ostrov
18:00 Krakovany

SOBOTA 6. 4.,  féria
18:00  Krakovany

NEDEĽA 7. 4., 5. pôstna nedeľa
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 261-280
Pobožnosť krížovej cesty: Krakovany –  v piatok od 17:30 hod., v nedeľu od 14:30 hod.
Sv. zmierenia v Krakovanoch – vo štvrtok od 17:00 hod.
Prosím o nahlásenie na spovedanie chorých na veľkonočnú sv. zmierenia.