Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 11.3 17. 3. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 11.3., féria

UTOROK   12. 3., féria
17:00 Ostrov    

STREDA 13. 3., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 14. 3., féria
18:00 Krakovany  

PIATOK  15. 3., féria
18:00 Krakovany

SOBOTA 16. 3.,  féria
18:00  Krakovany

NEDEĽA 17. 3., 2. pôstna nedeľa
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 201-220
Pobožnosť krížovej cesty: Krakovany –  v piatok od 17:30 hod., v nedeľu od 14:30 hod.
V utorok v Ostrove a vo štvrtok v Krakovanoch po sv. omši bude stretnutie prvoprijímajúcich.
V piatok v Krakovanoch a v nedeľu v Ostrove po sv. omši bude stretnutie birmovancov.