Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 25.2 3. 3. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 25.2., féria

UTOROK   26. 2., féria
17:00 Ostrov    

STREDA 27. 2., féria
14:00 Krakovany pohrebná sv. omša
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 28. 2., féria
17:00 Krakovany  

PIATOK  1. 3., Prvý piatok v mesiaci
16:00 Ostrov
17:00 Krakovany

SOBOTA 2. 3.,  féria
17:00  Krakovany

NEDEĽA 3. 3., 8. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 161-180
Sviatosť zmierenia: Krakovany –  vo štvrtok od 16:00 hod.
                                    Ostrov – v utorok a v stredu od 16:30 hod.
Spovedanie chorých – nahlásiť…

Sviatosť birmovania v Krakovanoch bude                    2019.