Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 4.2 10. 2. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 4.2., féria

 

UTOROK   5. 2., sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
17:00 Ostrov    

STREDA 6. 2., sv. Pavla Mikyho a spoločníkov, spomienka
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 7. 2., féria
17:00 Krakovany  

PIATOK  8. 2., féria
17:00 Krakovany

SOBOTA 9. 2.,  féria
17:00  Krakovany

NEDEĽA 10. 2., 5. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 101-120