Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 28.1.  3. 2. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 28.1., sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

 

UTOROK   29. 1., féria
17:00 Ostrov    

STREDA 30. 1., féria
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 31. 1., sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
17:00 Krakovany  

PIATOK  1. 2., prvý piatok v mesiaci
16:00 Ostrov
17:00 Krakovany

SOBOTA 2. 2.,  Obetovanie Pána (Hromnice), sviatok
17:00  Krakovany

NEDEĽA 3. 2., 4. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 81-100