Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 21.1.  27. 1. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 21.1., sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

 

UTOROK   22. 1., féria
17:00 Ostrov    

STREDA 23. 1., féria
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 24. 1., sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00 Krakovany  

PIATOK  25. 1., obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
17:00 Krakovany

SOBOTA 26. 1.,  sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
17:00  Krakovany

NEDEĽA 27. 1., 3. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 61-80
Od 18.1. do 25.1. 2019 bude Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.