Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 14.1.  20. 1. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 14.1., féria

 

UTOROK   15. 1., féria
17:00 Ostrov    

STREDA 16. 1., féria
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 17. 1., sv. Antona, opáta, spomienka
17:00 Krakovany  

PIATOK  18. 1., féria
17:00 Krakovany

SOBOTA 19. 1.,  féria
17:00  Krakovany

NEDEĽA 20. 1., 2. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 41-60
Od 18.1. do 25.1. 2019 bude Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.