Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 7.1.  13. 1. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 7.1., pondelok po Zjavení Pána

 

UTOROK   8. 1., utorok po Zjavení Pána
17:00 Ostrov    

STREDA 9. 1., streda po Zjavení Pána
09:30 Krakovany rekolekčná sv. omša 

ŠTVRTOK 10. 1., štvrtok po Zjavení Pána
17:00 Krakovany  

PIATOK  11. 1., piatok po Zjavení Pána
17:00 Krakovany

SOBOTA 12. 1.,  sobota po Zjavení Pána
17:00  Krakovany

NEDEĽA 13. 1., Krst Krista Pána
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 21-40
Stretnutie s prvoprijímajúcimi v Krakovanoch – vo štvtrtok po sv. omši.