Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 31.12.2018  6. 1. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 31.12., Siedmy deň oktávy Narodenia Pána
15:00 Ostrov
16:00 Krakovany  

UTOROK   1. 1., Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok
09:00 Ostrov   
10:30 Krakovany  

STREDA 2. 1., sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, biskupov a uč. Cirkvi, spomienka
17:00 Ostrov     

ŠTVRTOK 3. 11., Najsv. Mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
17:00 Krakovany  

PIATOK  4. 1.,  féria, 1.piatok v mesiaci
16:00 Ostrov
17:00 Krakovany

SOBOTA 5. 1., féria
17:00  Krakovany

NEDEĽA 6. 1., Zjavenie pána – Traja králi
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 1-20