Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 17.12.  23. 12. 2018
_____________________________________________________________
PONDELOK 17.12., féria   

UTOROK   18. 12.,  féria
08:00 Ostrov   

STREDA 19. 12.,  féria
08:00 Ostrov   

ŠTVRTOK 20. 12.,  féria
08:00 Krakovany  

PIATOK  21. 12., féria
08:00 Krakovany

SOBOTA 22. 12.,  féria
17:30  Krakovany

NEDEĽA 23. 12., 4. adventná
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 481-500
Sv. spoveď v Krakovanoch bude v piatok 21.12. od 16:30 do 17:50 hod.
Chorých budem spovedať vo štvrtok 20.12. po rannej sv. omši.
Betlehemské svetlo prinesú skauti v nedeľu 23.12. o  10:20 hod.